BOLDOGSÁGÓRA KÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK


Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >>
 

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2014-ben elindította a Boldogságóra programot, ami a pozitív pszichológia kutatásaira épül, és amihez eddig már több mint 7500 pedagógus csatlakozott. A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke.  Célunk, hogy a „boldogságoktatást” bevigyük az iskolafalak közé, hogy kiegyensúlyozottabbnak, sikeresebbnek és elégedettebbnek lássuk a jövő nemzedékét.

Íme egy kis ízelítő a magyarországi Boldogságórákból:

elvalaszto

Olyan elkötelezett pedagógus vagy, aki szívén viseli a növendékek mentálhigiénéjét is, a tanításon, oktatáson túl? Akkor Neked szól ez a továbbképzés, mellyel 30 kreditet szerezhetsz a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.

Nagyon sok elkötelezett pedagógus biztatott bennünket, hogy dolgozzuk ki a Boldogságóra képzést, így születettet meg a 30 órás

A „boldogságórák” elméletének és módszertanának elsajátítása
a pedagógusok és a diákok érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében
című akkreditált pedagógus továbbképzés.

elvalaszto

A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA:

A pedagógusok érzelmi intelligenciájának és pozitív gondolkodásának fejlesztése, a pozitív pszichológia eredményeit a tanításban felhasználó „boldogságórák” módszertanának elsajátíttatása. Cél a pedagógusok megismertetése a Boldogságórák témaköreivel, azok elméleti hátterével és az órák gyakorlati megvalósításával. Ismerjék meg az órákon használható tanulásszervezési módszereket, a kézikönyveket, a programhoz készített segédanyagok lehetőségeit, használatát. A továbbképzés további célja, hogy a holisztikus pedagógiai módszerek, és a boldogságórák gyakorlatainak segítségével megerősödjön a résztvevők személyes és szakmai tudatossága, fejlődjön az érzelmi intelligenciájuk, önismeretük, növekedjen stressz tűrő képességük.

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

 

elvalaszto

bagdyemoke_boldogsagora

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

PROF. DR. BAGDY EMŐKE,
A BOLDOGSÁGPROGRAM FŐVÉDNÖKE

elvalaszto

„MENNYIBE KERÜL?”

A továbbképzés 3 napos, 30 órás képzés költsége 59.000 Ft, mely ár tartalmazza a hallgatói segédlet árát is. 

FIGYELEM! A Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával a pedagógusoknak, az oktatási intézményekben tanítóknak, óvodapedagógusoknak a képzés ára CSAK 39.000 Ft.

A hallgatói segédlet biztosítja számodra az alábbiakat:

biztos

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

 

“HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?”

  1. Ha szeretnél részt venni a képzésen, keresd meg a Neked megfelelő helyszínt és időpontot az aktuális képzéseink között és a jelentkezésre kattintva töltsd ki az űrlapot.
  2. A képzés indulásáról értesíteni fogunk, ezt követően a képzés teljes összegét, a képzés első napját megelőző nyolcadik munkanapig kell átutalni.

 elvalaszto

 

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

Ha szívesen részt vennél a képzésen, de további kérdéseid vannak, írj nekünk az info@boldogsagorakepzes.hu email címre és felvesszük veled a kapcsolatot.

elvalaszto

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK:

A TOVÁBBKÉPZÉS IDŐTARTAMA:

Óraszáma: 30 ÓRA, 3 x 1 nap ütemezése:

DÉLELŐTT DÉLUTÁN
9.00–10.30 Előadás 12.45–14.15 Előadás
10.30–10.45 Szünet 14.15–14.30 Szünet
10.45–12.15 Előadás 14.30–16.00 Előadás
12.15–12.45 Ebéd 16.00–16.15 Szünet
16.15–17.45 Előadás  

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 23/357/2015

A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLCSOPORTJA: óvodapedagógus, tanító, tanár, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus.

JELENTKEZÉS FELTÉTELE: egyetemi vagy főiskolai pedagógiai végzettség.

A TOVÁBBKÉPZÉS VÉGÉRE TELJESÍTENDŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

A résztvevő ismerje a pozitív pszichológia legfontosabb elméleti alapjait, az önértékelés és önbecsülés szempontjából jelentős fejlődés-lélektani fázisokat a gyermekek és a felnőttek életében. A résztvevő legyen képes a képzés során megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Ismerje és tudja alkalmazni a Boldogságórák megtartásához szükséges a módszertani ismereteket, tanulásszervezési metodikákat, valamint az órákon használatos segédanyagokat. Ismerje a Boldogságórák témaköreit és tudja adaptálni az általa vezetett tanulócsoport diákjainak életkorára, képességeire. Legyen képes önállóan forgatókönyv, óravázlat megírására.

 

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

 

A TOVÁBBKÉPZÉSEN ELSAJÁTÍTOTTAK ZÁRÓ ELLENŐRZÉSI MÓDJÁNAK MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA, VALAMINT AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A résztvevők a képzés zárásaként dolgozatot készítenek. A megismert 10 témakörből kiválasztanak 3-at és 1-1 oldalas óravázlatot készítenek, melyben szerepelnek a témák, és a feldolgozáshoz javasolt módszerek rövid leírásai, az időkeretek, és az alkalmazott gyakorlat instrukciói. A dolgozat a várható eredmények leírásával, és a képzésre vonatkozó önreflexióval zárul.

Értékelési szempontok: szakszerűen definiálja-e a kiválasztott témát, adekvát gyakorlatot választott-e a feldolgozáshoz, az instrukciók pontosak-e, és az önreflexió konkrét-e? A záró-dolgozat betűtípusa Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5-ös sortávolság, sorkizárt szerkesztés. Terjedelme minimum 4 oldal. A záró-dolgozat leadási (beküldési) határideje: a tanfolyam zárását követő 2. hét vége.

A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELE: A résztvevő a tanfolyam összes óraszámának legalább 90%-án legyen jelen.  Sikeres záró dolgozat elkészítése. A részvételi díj befizetése.

KÖTELEZŐ IRODALOM: Lyubomirsky Sonja: Hogyan legyünk boldogok? – Ursus Libris Kiadó, 2009

AJÁNLOTT IRODALOM:

Szerző

Cím

Kiadó

Kiadás éve

Lyubomirsky, Sonja Boldogságmítoszok Ursus Libris Budapest 2013
Bagdy Emőke Relaxáció, megnyugvás, belső béke Kulcslyuk Kiadó Budapest 2014
Bagdy Emőke Pszichofitness Animula Budapest 1997
Bagdy Emőke Hogyan lehetnénk boldogabbak? Kulcslyuk Kiadó Budapest 2010
M.Scott Peck Járatlan út Park Budapest 2010
Szondy Máté A boldogság tudománya Jaffa Kiadó Budapest 2010
Csíkszentmihályi Mihály Az öröm művészete Libri Könyvkiadó Budapest 2013
Csíkszentmihályi Mihály Élni jó! Akadémiai Kiadó Budapest 2014
Csíkszentmihályi Mihály Martin Seligman optimista gyermek Akadémiai Kiadó Budapest 2012
Seligman, Martin Az optimista gyermek Akadémiai Kiadó Budapest 2012
Wisemann, Richard 59 másodperc Akadémiai Kiadó Budapest 2013
Seligman, Martin Flourish – Élj boldogan Akadémiai Kiadó Budapest 2011

A résztvevők által biztosított eszközök: toll; jegyzetelésre alkalmas papírlapok; 

A TOVÁBBKÉPZÉST ALAPÍTOTTA: Mental Focus Kft.

A továbbképzés költsége: 59.000 Ft/fő, mely összeg tartalmaz egy Boldogságóra kézikönyvet és a diákok számára kifejlesztett munkafüzetet.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával a pedagógusoknak, az oktatási intézményekben tanítóknak, óvodapedagógusoknak a képzés ára CSAK 39.000 Ft.

A képzés díját az alábbi számlaszámra kérjük utalni: 11714013-20001450-00000000 (a megjegyzés, közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel a képzés helyszínét és kezdési időpontját. pld. Nyhaza-20190203)

A felmerülő utazási, szállás és étkezési költségek a résztvevőket terhelik.

Aktuális képzéseink megtekintéséhez kattints ide >> 

 

Szeretettel várunk!

szivlogo+jvav